ติดต่อเรา

บริษัท ไทย เนทีฟ เย็มส์ (1960) จำกัด.
สเตททาวเวอร์
ห้อง No.3108, ชั้น 31,
1055/637 ถนนสีลมเขตบางรัก.
กรุงเทพฯ 10500 (ประเทศไทย)

โทรศัพท์: + 662-2338214
มือถือ: + 6681-9076451
โทรสาร: + 662-2375006

เว็บไซต์:  http://www.thainativegems.com/
หน้า Facebook:  http://tinyurl.com/k5gcpfd
หน้าYouTube:  http://tinyurl.com/lpcpgx7
หน้า Instagram:  http://instagram.com/thainativegems

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถส่งคำถาม คำชม หรือคำตำหนิของท่านมาได้ที่เว็บไซต์ของเรา